Podklady


Byty
 • výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí (na starší 3 měsíce)
 • snímek katastrální mapy z evidence Katastru nemovitostí (na starší 3 měsíce)
 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (pokud jsou uzavřeny)
 • projektovou dokumentaci stavby včetně stavebně technické zprávy
 • kolaudační rozhodnutí
 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované jednotce (je-li k dispozici)
 • smlouvy o věcných břemenech (pokud jsou uzavřeny)
 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stáří jednotky a rekonstrukcích
 • informace o připojení jednotky na inženýrské sítě
 • daň z nemovitosti - jednotky
 • roční pojištění nemovitostí - jednotky
 • roční náklady na opravy a údržbu jednotky
 • prohlášení vlastníka
Rodinné domy
 • výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí (na starší 3 měsíce)
 • snímek katastrální mapy z evidence Katastru nemovitostí (na starší 3 měsíce)
 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (pokud jsou uzavřeny)
 • projektovou dokumentaci stavby včetně stavebně technické zprávy
 • kolaudační rozhodnutí
 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované nemovitosti (je-li k dispozici)
 • smlouvy o věcných břemenech (pokud jsou uzavřeny)
 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stáří stavby, nástavbách a přístavbách
 • informace o připojení nemovitosti na inženýrské sítě
 • provedené rekonstrukce a opravy s rokem provedení
 • daň z nemovitosti
 • roční pojištění nemovitostí
 • roční náklady na opravy a údržbu nemovitostí
Pozemky
 • výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy z evidence Katastru nemovitostí
 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (pokud jsou uzavřeny)
 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované nemovitosti (je-li k dispozici)
 • smlouvy o věcných břemenech (pokud jsou uzavřeny)
 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
Nemovitosti ve stádiu realizace
 • geometrický plán pro zaměření staveb (nejsou-li oceňované nemovitosti resp. stavby zaneseny v katastrálních mapách)
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby
  • hlavní stavby
  • vedlejší stavby
  • venkovní úpravy
  • inženýrské stavby apod
 • projektová dokumentace oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
 • soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti a nemovitém majetku v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
 • informace o skutečném účelu užití oceňovaných nemovitostí resp. staveb (pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí)